نوشته‌ها

برقکار شهرک لاله

برقکار شهرک لاله

برقکار شهرک لاله

برقکار شهرک لاله

ویژگی هایی که باید برای انتخاب کابل های کنترل به آن توجه داشت:

بزرگترین جریان بار، افت ولتاژ مجاز، اضافه جریان ترانسفورماتورهای اندازه گیری و ضرایب بار

الکتریکی شهرک لاله

برقکار شهرک لاله شوک الکتریکی

۸۰% بدن انسان از آب تشکیل شده است به همین دلیل میتواند یک هادی خوبه الکتریکی باشد .

و همان گونه که برق در سیم جریان دارد از بدن انسان نیست عبور کند در بدن انسان مانند .

سیستم برق یک ساختمان فیوز برق وجود ندارد اما احساس درد می تواند مانند یک فیوز عمل کند .

انسان هنگام وجود درد که از طریق حسگرهای بدن دریافت می شود .

با اعلام آن به مغز به انجام یا عدم انجام ادامه آن اقدام کند

 متاسفانه هنگام برق گرفتگی سیستم عصبی مختل شده و این باعث می شود .

ماهیچه های بدن منقبض و سفت شوند

مقدار جریان قابل تحمل برای بدن انسان کمتر ازma 10 است اگر جریان برق بیشتر از آن باشد .

می‌تواند موجب به مسدود شدن رگها، فلج شدن ماهیچه ها و یا فلج شدن سیستم تنفسی گردد .

جریان برق که بیش از ma75 باشد می تواند منجر به ایست قلبی شود

متناسب با مقدار جریان برق و مدت زمان عبور جریان از بدن  انسان شدت آسیب متفاوت است

برقکار ازگل

اگر قرار گرفتن در معرض جریان برق طولانی تر شود خطر شوک افزایش می یابد .

اما ولتاژ بالاتر آسیب های بیشتری را به وجود می‌آورد ممکن است ولتاژهای بالاتر سبب ایجاد انقباض شدید ماهیچه ها شود .

چون به میزان زیاد بودن ولتاژ جریان بیشتری نیز تولید می شود

میزان عبور جریان برق از بدن به مقاومت بدن نیز بستگی دارد پوست مرطوب مقاومت کمتری دارد و جریان برق می تواند به راحتی از بدن عبور کند و شوک بیشتری ایجاد می شود و مقدار شوک با مسیر عبور جریان برق از بدن رابطه مستقیم دارد

برقکار بلوار ارتش

خطرات برق

انرژی الکتریکی به خاطر عللی مثل قابلیت کنترل و انتقال آسان و یا قابلیت تبدیل به انرژی های دیگر و …امروزه در جهان به سرعت گسترش یافته است با این وجود معایبی نیز دارد برای مثال اگر از کنترل خارج شود .

می تواند خطرات جانی و مالی بسیار زیادی را داشته باشد

عبور برق از کابل و سیم ها و وسایل برقی منجر به تولید گرما میشود .

و در شرایط عادی این گرما به اطراف منتقل می شود

اگر درجه حرارت از حد مجاز بیشتر شود می‌تواند عایق های سیم هارا از بین ببرد و و منجر به فرسوده شدن آن شود .

البته شما می توانید برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی و همچنین پیشگیری از ایجاد حریق اقداماتی مثل حفاظت از مدارها به وسیله فیوز با اندازه ی مناسب ویا انتخاب درست سیم ها و وسایل  انجام دهید تا درصورتی که جریان مدار از حد مجاز بیشتر شد ‏.

فیوز مدار را قطع کند

برق

برقکار شبانه روزی شهرک لاله

خطر برق گرفتگی

‏ برق گرفتگی بر روی سیستم بدن تاثیر منفی می‌گذارد به گونه ای که حتی اگر جریان برق ضعیف باشد .

عضلات بدن و سلسله اعصاب تحت تاثیر جریان قرار می گیرند و اگر جریان برق قوی تر باشد ممکن است .

سبب ایجاد اختلال در بخش هایی از بدن مثل قلب ، مغز و… گردد و یا حتی منجر به مرگ شود.

میزان مقاومت بدن انسان در برابر جریان برق نسبتاً کم است است .

 

و این مقاومت در افراد مختلف با سنین متفاوت هم فرق دارد

و میزان شوک به میزان جریان برقی که وارد بدن می شود .

بستگی دارد که این موضوع به ولتاژ و مقاومت مدار وابسته است