تعمیر کار برق سعادت آباد

حال بیایید به این اقدامات حفاظتی به طور دقیق‌تر نگاه کنیم.

حفاظت در برابر آسیب مکانیکی واژه  مکانیکی  در اکثر ما کمی گمراه‌کننده است.

آن را با ماشین‌آلات of پیوند می‌دهد. در حقیقت یک برق جدی

اضافه جریان پیوسته به مدت طولانی بدون وقفه باقی می‌ماند و می‌تواند موجب تحریف شود .

حفاظت

هادی‌های موج و تخریب عایق‌بندی؛ هر دو این اثرات عبارتند از :

به عنوان آسیب مکانیکی در نظر گرفته می‌شوند.

تعمیر کار برق سعادت آباد

با این حال، اجازه دهید با در نظر گرفتن راه‌های پیش‌گیری از مکانیکی شروع کنیم

آسیب جسمی و نظایر آن.

ساخت کابل

یک کابل شامل یک یا چند هادی است که هر یک با یک سیم پوشانده می‌شود.

مواد عایق. این عایق‌بندی ، حفاظت را از شوک ایجاد می‌کند با تماس مستقیم و جلوگیر

 از عبور جریان نشتی واضح است که عایق‌بندی بسیار مهم است و باید باشد

در برابر آسیب محافظت می‌شود. این کار ممکن است با پوشش عایق دار انجام شود

تعمیر کار برق سعادت آباد

رساناهای محافظ با پوشش محافظ در طول تولید، یا

که آن‌ها را در مجرا یا در مرحله نصب قرار داده باشند.

نوع پوشش انتخاب‌شده و / یا روش نصب بستگی به محیطی دارد که در آن کابل نصب خواهد شد. برای

به عنوان مثال، مجرای فلزی با  کابل مورد استفاده قرار می‌گیرد که در ارجحیت کابل 

 پوشش داده می‌شود مستقیم، در محیط صنعتی. شکل ۱۵ این اثر را نشان می‌دهد

ضربه فیزیکی بر روی کابل آی ام.

تعمیر کار برق سعادت آباد

حفاظت دربرابر خوردگی

آسیب مکانیکی به غلاف کابل و فلزکاری سیم‌کشی سیستم‌ها می‌توانند از طریق خوردگی 

ایجاد شوند و از این رو باید دقت شود.  برای انتخاب مواد مقاوم در برابر خوردگی و جلوگیری از تماس

 بین آن‌ها در شرایط مرطوب فلزات متفاوتی وجود دارند .

محافظت در برابر تاثیرات گرمایی

این موضوع فصل ۴۲ از مقررات  است. اساسا،

به تصمیمات منطقی و منطقی در رابطه با قرار دادن ثابت نیاز دارد.

تجهیزات، از جمله مواد اطراف، در معرض خطر نیستند.در اثر گرما آسیب می‌بیند.

علاوه بر این الزامات، نیاز به حفاظت از افراد

می‌سوزد با محافظت از قسمت‌های تجهیزات که از درجه‌حرارت بالاتر می‌رود.

تعمیر کار برق سعادت آباد

خدمات برق سعادت آباد
امداد برق سعادت آباد
امداد برق شبانه روزی سعادت آباد
خدمات برقکاری سعادت آباد
برقکار شبانه روزی سعادت آباد
خدمات برق ساختمان سعادت آباد
نصاب لوستر سعادت آباد
تعمیرکار تلفن سعادت آباد
خدمات برقی سعادت آباد
الکتریکی سعادت آباد
تعمیرات برق سعادت آباد

ادامه مقاله برق:

تعمیر کار برق سعادت آباد

حفاظت

جریان اضافه جریان در یک مدار که به طور الکتریکی به صدا در می‌آیند .

دستگاه جریان مانده یک دستگاه سوییچینگ الکترومکانیکی یا

ارتباط دستگاه‌هایی که قصد ایجاد اتصال را دارند زمانی که جریان باقیمانده به مقدار معینی 

از مقدار مشخص‌شده برسد شرایطجریان اتصال کوتاه یک جریان اضافه جریان ناشی از خطای اتصال

در شرایط عملیاتی نرمال وجود داشته باشد .فرد ماهر یک فرد با دانش فنی و یا کافی

تا او را قادر سازد از خطراتی که ممکن است از آن استفاده کند اجتناب کند

تعمیر کار برق سعادت آباد

حفاظت چیست 

معنای کلمه  حفاظت ، همانطور که در سیستم الکتریکی مورد استفاده قرار گرفت

صنعت، در استفاده روزمره با آن تفاوتی ندارد. محافظت از مردم در مقابل ضرر مالی یا مالی 

با استفاده از بیمه و از آسیب و ناراحتی ناشی از استفاده صحیح از محافظ صحیح

لباس. آن‌ها بیشتر از دارایی‌های خود در نصب محافظت می‌کنند.

تدابیر امنیتی مثل قفل و / یا سیستم‌های هشدار دهنده . به هر حال.

به این ترتیب سیستم‌های الکتریکی نیاز دارند:

۱ برای محافظت در برابر آسیب مکانیکی، اثرات آن

محیط و الکتریکی؛ و۲ برای نصب چنین روشی که افراد و / یا احشام

از خطراتی که نصب الکتریکی دارند محافظت می‌شودممکن است ایجاد شود.

تعمیر کار برق سعادت آباد