برقکار همایونشهر | 09999989110

برقکار همایونشهر

برقکار همایونشهر

برقکار همایونشهر

نصب دوربین مدار بسته همایونشهر

در عمل، قدرت گروه باید به طور مساوی تقسیم شود.
تا آنجا که ممکن است. اگر بی‌نظمی قدرت فاز از ۱۵ % کل نصب نشود
قدرت، توان را میتوان به عنوان متقارن در نظر گرفت.
هر دو فاز تک فازی (ال۱، ال۲، ال۳)و دو فازی (ال۱، ۲، ال۲، ۳)، و (ال)با استفاده از تجهیزات به کلید متصل شده‌اند:

تجهیزات متصل به فاز مربوطه

برقکار غرب تهران | 0999989110

دو فازی با استفاده از تجهیزات؛
استفاده از معادلات تغییر از باره‌ای دو فازی به باره‌ای
و مجموع پی ال۱، پی ال ۲، پی ال۳ و کیو ال ۱، کیو ال۲، کیو ال۳ امکان پذیر است.
پی ال و کیو ال توان راکتیو و واقعی هر سه گروه از یک کلید هستند.
با فرض اینکه بزرگ‌ترین قدرت در فاز ال۱ است، کل سه فازی کلی
قدرت در یک شبکه بار به طور غیر یکنواخت که در کلید تغذیه سیم وات جریان دارد را می توان از آن استفاده کرد.

تعمیرات تلفن همایونشهر
تاسیس شود
که در آن پی ال ۱ – کل توان واقعی استفاده از تجهیزات متصل به فاز ال۱، وات؛
توان راکتیو کل توان با استفاده از تجهیزات متصل به فاز ال۱، ؛
پی ال توان واقعی سه فازی با استفاده از تجهیزات، وات؛
توان راکتیو کل سه فازی با استفاده از تجهیزات، وار؛
همه تجهیزات با استفاده از تجهیزات به طور همزمان روشن نشده اند و همه از تجهیزات استفاده نمی‌کنند.
کار با بار کامل (مجاز)؛ بنابراین، توان واقعی (توان طراحی)جریان دارد.
خط وات (شکل ۴.۱)کم‌تر از محاسبه با توجه به معادله خواهد بود. کاهش در
قدرت با توجه به فاکتور تقاضا کاتعیین می‌شود.
طراحی برای تعیین قدرت طراحی در خانه از جمله:
ابزارهای سوییچینگ) وات – تغذیه، ال۲۱، پی ای ان خنثی
هادی محافظ، رساناهای حفاظتی پی ای ، رسانای خنثی ان ، پی آی کا بالقوه؛

نصب و تعمیرات لوستر همایونشهر

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *